Baggrund

Handelsbetingelser og vilkår


JETNET Aftalevilkår af 19. april 2023. 


1. JETNET

1.1. Denne aftale indgås med JETNET, en del af FASTSPEED A/S, CVR-nr. 39 97 66 25, Bygmestervej 10, 2. tv, 2400 København NV, Danmark (“JETNET”).

1.2. Du kan kontakte os via e-mail på hej@jetnet.dk, eller på ovennævnte adresse. Du kan se vores åbningstider på: https://jetnet.dk/kundeservice/


2. Aftalevilkår

2.1. Disse vilkår er til enhver tid tilgængelige på jetnet.dk.

2.2. Disse vilkår er gældende for dig som privatkunde, idet det forudsættes, at du er myndig person over 18 år med bopæl i Danmark.

2.3. JETNET kan løbende foretage ændringer af disse aftalevilkår, produktets sammensætning, mv. ved at ændre aftalevilkårene på sin hjemmeside, hvorefter de opdaterede vilkår er gældende, medmindre der er tale om væsentlige ændringer.

2.4. Væsentlige ændringer af aftalevilkårene varsles overfor dig mindst 30 dage før de træder i kraft. Ved væsentlige ændringer kan du opsige din aftale med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Dette gælder også inden bindingsperiodens udløb. Væsentlige ændringer vil eksempelvis være prisændringer.

2.5. Alle informationer tilgår dig via elektroniske kommunikation i form af e-mail og SMS. Det er derfor et krav at du har en aktiv e-mailadresse, samt et aktivt dansk mobilnummer.

2.6. Du giver samtykke til, at JETNET og JETNET’s underleverandører af netværk og forbindelser til din valgte adresse, herunder: EWII, Nord Energi, Norlys, Onefiber, Energi Fyn, Fibia, Thy-Mors og TDC Net, samt deres underentreprenører, må kontakte dig via mail, telefon og SMS med henblik på din etablering, teknikerbesøg og gravning ifm. din forbindelse


3. Aftaleindgåelse

3.1. Aftalen indgås ved, at du via JETNET’s hjemmeside, pr. telefon, ved fjernsalg eller på e-mail afgiver en ordre og modtager en ordrebekræftelse pr. e-mail, som bekræfter din adresse, valg af produkter og kontaktinformationer. Aftalen anses for indgået ved din afgivelse af bestilling, idet det konkrete leveringstidspunkt fastlægges af JETNET i ordrebekræftelsen, da leveringstidspunkt afhænger af flere konkrete forhold, herunder din adresse og hvilke tekniske installationer, der er på den pågældende adresse. JETNET har også i helt særlige tilfælde muligheden for at hæve aftalen allerede ved modtagelsen af din afgivelse af ordre, se punkt 6.

3.2. Hvis Aftalen er indgået pr. telefon eller på e-mail eller ved andet fjernsalg anses aftalen for indgået ved din accept af aftalen, og fortrydelsesfristen løber herefter fra det tidspunkt. Du vil også i disse tilfælde af aftaleindgåelse udenfor JETNET’s hjemmeside modtage en ordrebekræftelse per e-mail.


4. Aftalens ophør

4.1. Der er en bindingsperiode på 6 måneder gældende fra dato for påbegyndt levering af tjenesten fra JETNET.

4.2. Aftalen kan opsiges af dig med 30 dages varsel, dog tidligst til udløb af bindingsperioden.

4.3. Aftalen kan til enhver tid opsiges af JETNET med 30 dages varsel.

4.4. I tilfælde af din opsigelse, eller hvis du bliver opsagt af JETNET, tilbagebetaler JETNET af egen drift eventuel forudbetalt abonnementsafgift, der refunderes forholdsmæssigt. 

4.5. Hvis du fortryder eller opsiger din aftale, skal du for egen regning og risiko returnere det bredbåndsudstyr, som du eventuelt måtte have modtaget fra JETNET. Udstyret skal sendes med omdeling/levering til adressen til: JETNET, c/o Matkon, Måløv Byvej 229 K, 2760 Måløv. Det er dit eget ansvar at dokumentere, at udstyret er behørigt returneret.


5. Fortrydelsesret

5.1. Der er 14 dages fortrydelsesret fra aftaleindgåelsen.

5.2. Du kan udnytte din fortrydelsesret ved at kontakte os per e-mail, eller ved almindelig post til kontaktadressen i punkt 1. En standardfortrydelsesformular kan findes her.

5.3. Hvis din forbindelse hos JETNET bliver leveret i perioden for din fortrydelsesret, frafalder din fortrydelsesret fra den dag, din forbindelse går online.

5.4. Har du givet dit samtykke til at leveringen af JETNET kan gå i gang før udløb af din fortrydelsesret, og du efterfølgende ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret før forbindelsen er fuldt leveret, vil du blive opkrævet for de omkostninger JETNET har haft forbundet med dette.

5.5. Hvis du ikke returnerer udstyret rettidigt, opkræver JETNET rykkergebyrer og eventuelt erstatning i henhold til gældende prisliste, som findes på https://jetnet.dk/prisoversigt/.


6 Levering

6.1. Leveringsdatoen fremgår af din ordrebekræftelse.

6.2. JETNET kan ikke levere til alle adresser, da levering forudsætter, at JETNET har indgået aftale om adgang med den underliggende netejer. På jetnet.dk kan du ved indtastning af din adresse se, om det er muligt at få JETNET på din adresse. Der tages dog forbehold for fejlregistrering af leveringsmuligheder ved adresseopslaget.

6.3. Levering og leveringsdatoen forudsætter, at JETNET har adgang til en brugbar installation på adressen.

6.4. Det er dit eget ansvar at få opsagt eventuel anden udbyder af bredbånd ved skift til JETNET. Du skal være opmærksom på gældende opsigelsesvarsel samt eventuel bindingsperiode hos din tidligere udbyder, da udbyderen kan have ret til at opkræve betaling for den resterende del af din binding eller opsigelsesperiode.

6.5. Hvis JETNET ikke kan levere ydelsen som skyldes forhold på adressen, som JETNET ikke er bekendt med, har JETNET ret til at opkræve et annulleringsgebyr.

6.6. Forbindelser via TDC Coax

6.6.1 Etablering af stikledning

I forbindelse med etablering af JETNET bredbånd kan det blive nødvendigt med ét eller flere teknikerbesøg. Teknikerbesøg er en selvstændig ydelse, som skal betales af dig, såfremt teknikerbesøget skyldes forhold, som du er ansvarlig for. Teknikerbesøg vil da afregnes til priser i henhold til vores gældende prisliste, som findes på https://jetnet.dk/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/

Hvis du bor til leje, skal du sikre dig at du har skriftlig tilladelse fra ejer af boligen til denne installation.

6.6.2 Stikopgradering

Hvis dit nuværende stik ikke er opgraderet til Docsis 3.1, vil der komme en tekniker og opgradere det første stik i husstanden, og i nogle tilfælde er dette fordeleren.

6.7 Forbindelser via TDC Fiber

For at JETNET kan levere en forbindelse, kræver det en brugbar fiberledning samt fiberbokse på adressen.

6.7.1 Etablering af fiberinstallation

Skal der etableres en ny fiberinstallation af TDC Net vil der som standard blive opsat en udvendig fiberboks på husmuren samt en indvendig. Den udvendige fiberboks etableres af TDC Net på nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Skal der graves i forbindelse med fiberetableringen hen til fiberboksen, og er strækningen hen til den anviste fiberboks-placering under 30 meter, er gravningen som udgangspunkt uden beregning.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren. Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

Indendørs opsættes en mediekonverter på væggen, hvori router skal tilsluttes.

Hvis du bor til leje, skal du sikre dig at du har skriftlig tilladelse fra ejer af boligen til denne installation.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

6.7.2. Alternativ placering af udvendig fiberboks

Ønskes fiberboksen placeret et andet sted udvendigt på husmuren end anvist af TDC Net, er dette muligt mod merbetaling for ekstra antal grave-meter. Prisen herfor fremgår af gældende prisliste, som kan findes på https://jetnet.dk/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/ 

6.7.3. Indvendig fiberboks

Hvis der ikke ønskes en udvendig installation af fiberboks, kan der etableres en indvendig fiberboks mod en fast merbetaling. Den gældende pris herfor fremgår af prisoversigten på https://jetnet.dk/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/

6.7.4. Anden placering af indvendig fiberboks

Ønskes den indvendige fiberboks opsat i et andet, tilstødende rum, er dette muligt ved bestilling af ekstra fiberkabling. Der kan leveres op til 40m indvendig fiberkabling og kabel vil blive ført den kortest mulige vej til afslutning. Dette arbejde udføres til fast pris, og gældende pris kan findes på https://jetnet.dk/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/

6.7.5. Udskiftning af eksisterende fiberboks

Hvis eksisterende fiberboks ikke kan benyttes, vil JETNET sende tekniker ud, som vil skifte fiberboksen.

6.7.6. Etablering af fiberboks

Hvis fiberen er skudt ind til din husstand, men du mangler at få opsat en fiberboks, vil TDC Net etablere denne indendørs ved nærmeste husmur mod vejen.

6.7.7. Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af TDC Net, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

6.8. Forbindelser via Norlys
For at JETNET kan levere en forbindelse, kræver det en brugbar fiberledning samt fiberbokse på adressen.6.8.1. Udskiftning af eksisterende fiberboks

Hvis eksisterende fiberboks ikke kan benyttes, vil JETNET sende tekniker ud, som vil skifte fiberboksen.

6.8.2 Etablering af fiberinstallation

Skal Norlys etablere en ny fiberinstallation, vil der som standard blive opsat udvendig fiberboks på husmuren samt en indvendig. Den udvendige fiberboks etableres af Norlys på nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Det er Norlys som netejer, der afgør placeringen af fiberboks ud fra den bedste økonomiske og tekniske vurdering.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren. Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

Hvis du bor til leje, skal du sikre dig at du har skriftlig tilladelse fra ejer af boligen til denne installation.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

6.8.3 Flytning af indvendig fiberboks

Ønskes fiberboksen flyttet fra standardplaceringen, er det muligt mod merbetaling. Gældende priser kan findes på https://jetnet.dk/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/

6.8.4. Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af Norlys, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

6.9. Forbindelser via EWII

For at JETNET kan levere en forbindelse, kræver det en brugbar fiberledning samt fiberbokse på adressen.

6.9.1 Etablering af fiberinstallation.

Skal EWII etablere en ny fiberinstallation, vil der som standard blive opsat udvendig fiberboks på husmuren samt en indvendig. Den udvendige fiberboks etableres af EWII på nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Skal der graves i forbindelse med fiberetableringen hen til fiberboksen, og er strækningen hen til den anviste fiberboks-placering under 30 meter, er gravningen som udgangspunkt uden beregning. Skal der graves udover de 30 meter i forbindelse med etablering, medfører dette en merpris, hvor gravearbejdet afregnes pr. løbende grave-meter – gældende priser herfor kan findes på https://jetnet.dk/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/

Hvis du bor til leje, skal du sikre dig at du har skriftlig tilladelse fra ejer af boligen til denne installation.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren.

Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

6.9.2. Flytning af indvendig fiberboks

Ønskes fiberboksen flyttet fra standardplaceringen, er det muligt mod merbetaling. Gældende priser kan findes på https://jetnet.dk/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/

6.9.3. Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af EWII, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

6.10. Forbindelser via Nord Energi

Skal Nord Energi etablere en ny fiberinstallation, vil der som standard blive opsat udvendig fiberboks på husmuren samt en indvendig. Den udvendige fiberboks etableres af Nord Energi på nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Det er Nord Energi som netejer, der afgør placeringen af fiberboks ud fra den bedste økonomiske og tekniske vurdering.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren.

Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

Hvis du bor til leje, skal du sikre dig at du har skriftlig tilladelse fra ejer af boligen til denne installation.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

6.10.1 Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af Nord Energi, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

6.10.2. Flytning af indvendig fiberboks

Ønskes fiberboksen flyttet fra standardplaceringen, er det muligt mod merbetaling. Gældende priser kan findes på https://jetnet.dk/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/

6.11. Forbindelser via Onefiber

For at JETNET kan levere en forbindelse, kræver det en brugbar fiberledning samt fiberbokse på adressen.

6.11.1 Etablering af fiberinstallation

Skal Onefiber etablere en ny fiberinstallation, vil der som standard blive opsat udvendig fiberboks på husmuren samt en indvendig. Den udvendige fiberboks etableres af Onefiber på nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Det er Onefiber som netejer, der afgør placeringen af fiberboks ud fra den bedste økonomiske og tekniske vurdering. Skal der graves i forbindelse med fiberetableringen hen til fiberboksen, og er strækningen hen til den anviste fiberboks-placering under 30 meter, er gravningen som udgangspunkt uden beregning.
Der skal sørges for uhindret adgang til forhaven, herunder sørge for at rydde for beplantning mv. 1 meter rundt om kabelindføringspunktet på husmuren. Gives der ikke uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, har JETNET ret til at opkræve et forgæves teknikerbesøg.

Reetablering af udendørsarealer, herunder beplantning, belægning, maling, pudsning mv. skal man selv sørge for efter installationen.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

6.11.2 Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af Onefiber, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

6.11.3 Tilslutninger til lejligheder eller udlejningsboliger mv.

Hvis du bor til leje i et parcelhus, rækkehus, etageejendom eller boligforening, skal ejeren eller administrationen af ejendommen give Onefiber skriftlig tilladelse til etableringen.

Hvis installationsadressen er en etagebolig/lejlighed, sker indføringen af kablet normalt fra hovedtrappen – i samråd med ejeren/boligadministratoren.

6.12. Forbindelser via Fibia

For at JETNET kan levere en forbindelse, kræver det en brugbar fiberledning samt fiberbokse på adressen.

6.12.1 Etablering af fiberinstallation

Skal Fibia etablere en ny fiberinstallation, vil der som standard blive opsat en fiberboks indvendigt i husstanden. Der etableres en fiberledning ind til nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne, hvor fiberboksen vil blive placeret på anden side af husmuren i husstanden. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Det er Fibia som netejer, der afgør placeringen af fiberboks ud fra den bedste økonomiske og tekniske vurdering.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren.

Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

Hvis du bor til leje, bedes du sikre dig at fuldmagten er udfyldt og sendt til Fibia. Fuldmagten kan findes her.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

6.12.2. Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af Fibia, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

6.12.3. Flytning af indvendig fiberboks

Ønskes fiberboksen flyttet fra standardplaceringen, er det muligt mod merbetaling. Gældende priser kan findes på https://jetnet.dk/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/

6.13. Forbindelser via Thy-Mors

For at JETNET kan levere en forbindelse, kræver det en brugbar fiberledning samt fiberbokse på adressen.

6.13.1 Etablering af fiberinstallation

Skal Thy-Mors etablere en ny fiberinstallation, vil der som standard blive opsat udvendig fiberboks på husmuren samt en indvendig. Den udvendige fiberboks etableres af Thy-Mors på nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Det er Thy-Mors som netejer, der afgør placeringen af fiberboks ud fra den bedste økonomiske og tekniske vurdering.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren.

Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

Hvis du bor til leje, skal du sikre dig at du har skriftlig tilladelse fra ejer af boligen til denne installation.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

6.13.2 Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af Thy-Mors, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

6.13.3. Flytning af indvendig fiberboks

Ønskes fiberboksen flyttet fra standardplaceringen, er det muligt mod merbetaling. Gældende priser kan findes på https://jetnet.dk/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/

6.14. Forbindelser via Energi Fyn

For at JETNET kan levere en forbindelse, kræver det en brugbar fiberledning samt fiberbokse på adressen.

6.14.1 Etablering af fiberinstallation

Skal Energi Fyn etablere en ny fiberinstallation, vil der som standard blive opsat en fiberboks indvendigt i husstanden. Der etableres en fiberledning ind til nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne, hvor fiberboksen vil blive placeret på anden side af husmuren i husstanden. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Det er Energi Fyn som netejer, der afgør placeringen af fiberboks ud fra den bedste økonomiske og tekniske vurdering.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren.

Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

Hvis du bor til leje, skal du sikre dig at du har skriftlig tilladelse fra ejer af boligen til denne installation.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

6.14.2. Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af Energi Fyn, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

6.14.3. Flytning af indvendig fiberboks

Ønskes fiberboksen flyttet fra standardplaceringen, er det muligt mod merbetaling. Gældende priser kan findes på https://jetnet.dk/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/

6.16. Forbindelser via RAH Fiberbredbånd
For at JETNET kan levere en forbindelse, kræver det en brugbar fiberledning samt fiberbokse på adressen.6.16.1. Udskiftning af eksisterende fiberboks

Hvis eksisterende fiberboks ikke kan benyttes, vil JETNET sende tekniker ud, som vil skifte fiberboksen.

6.16.2 Etablering af fiberinstallation

Skal RAH Fiberbredbånd etablere en ny fiberinstallation, vil der som standard blive opsat udvendig fiberboks på husmuren samt en indvendig. Den udvendige fiberboks etableres af RAH Fiberbredbånd på nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Det er RAH Fiberbredbånd som netejer, der afgør placeringen af fiberboks ud fra den bedste økonomiske og tekniske vurdering.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren. Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

Hvis du bor til leje, skal du sikre dig at du har skriftlig tilladelse fra ejer af boligen til denne installation.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

6.16.3 Flytning af indvendig fiberboks

Ønskes fiberboksen flyttet fra standardplaceringen, er det muligt mod merbetaling. Gældende priser kan findes på https://jetnet.dk/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/

6.16.4. Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af RAH Fiberbredbånd, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

6.18. Forbindelser via SEF Fiber
For at JETNET kan levere en forbindelse, kræver det en brugbar fiberledning samt fiberbokse på adressen.


6.18.1. Udskiftning af eksisterende fiberboks

Hvis eksisterende fiberboks ikke kan benyttes, vil JETNET sende tekniker ud, som vil skifte fiberboksen.

6.18.2 Etablering af fiberinstallation

Skal SEF Fiber etablere en ny fiberinstallation, vil der som standard blive opsat udvendig fiberboks på husmuren samt en indvendig. Den udvendige fiberboks etableres af Sef Fiber på nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Det er SEF Fiber som netejer, der afgør placeringen af fiberboks ud fra den bedste økonomiske og tekniske vurdering.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren. Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

Hvis du bor til leje, skal du sikre dig at du har skriftlig tilladelse fra ejer af boligen til denne installation.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

6.18.3 Flytning af indvendig fiberboks

Ønskes fiberboksen flyttet fra standardplaceringen, er det muligt mod merbetaling. Gældende priser kan findes på https://jetnet.dk/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/

6.18.4. Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af SEF Fiber, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

6.19. Forbindelser via MES Fibernet
For at JETNET kan levere en forbindelse, kræver det en brugbar fiberledning samt fiberbokse på adressen.


6.19.1. Udskiftning af eksisterende fiberboks

Hvis eksisterende fiberboks ikke kan benyttes, vil JETNET sende tekniker ud, som vil skifte fiberboksen.

6.19.2 Etablering af fiberinstallation

Skal MES Fibernet etablere en ny fiberinstallation, vil der som standard blive opsat udvendig fiberboks på husmuren samt en indvendig. Den udvendige fiberboks etableres af MES Fibernet på nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Det er MES Fibernet som netejer, der afgør placeringen af fiberboks ud fra den bedste økonomiske og tekniske vurdering.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren. Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

Hvis du bor til leje, skal du sikre dig at du har skriftlig tilladelse fra ejer af boligen til denne installation.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

6.19.3 Flytning af indvendig fiberboks

Ønskes fiberboksen flyttet fra standardplaceringen, er det muligt mod merbetaling. Gældende priser kan findes på https://jetnet.dk/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/

6.19.4. Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af MES Fibernet, med henblik på at aftale nærmere for besøget.


7. Bredbånd

7.1. Vi leverer bredbånd til dig med den hastighed og de øvrige detaljer, der fremgår af din ordrebekræftelse. 

7.2. Den bestilte hastighed kan alene opnås som kablet forbindelse til router. Der tages dog forbehold for forbindelsens fysiske natur og tilstand samt belastningen af netværkets kapacitet, idet dette kan påvirke den oplevede hastighed. Den bestilte hastighed kan ej heller forventes via wi-fi, ligesom kundens eget udstyr kan sætte begrænsninger for den oplevede hastighed, hvis udstyret ikke fuldt kan understøtte den bestilte hastighed.

7.3. Efterfølgende ændringer til dit bredbåndsprodukt vil fremgå under ”Mit Jetnet” på jetnet.dk.

7.4. Bredbåndsforbindelsen må alene anvendes af dig og øvrige medlemmer af din husstand. Du må således ikke dele forbindelsen med andre husstande. Forbindelsen er som udgangspunkt tænkt til privat brug, men anvendelse til hjemmearbejdsplads og eget erhverv kan ske i det omfang, at brugen ikke giver en urimelig belastning af nettet og/eller forstyrrer andre slutbrugeres anvendelse af internettet. Konstateres et unormalt højt trafikforbrug eller afvigende trafikmønster, forbeholder JETNET sig ret til at reducere hastigheden, til forbruget er normaliseret. Såfremt normalisering ikke opnås efter henstilling herom, forbeholder JETNET sig ret til at lukke forbindelsen og evt. opsige abonnementet uden yderligere varsel.


8. Udstyr

8.1. Du låner den router, som bruges til levering af bredbånd fra JETNET.

8.2. JETNET sender routeren til dig til nærmeste pakkeshop, medmindre du mod gebyr ønsker routeren sendt til den adresse, som du har opgivet til os som installationsadressen.

8.3. Hvis du ikke afhenter fremsendt router, kan JETNET opkræve gebyr for at genfremsende udstyr.

8.4. Lånt router og tilbehør (kabler mv.) skal returneres til JETNET indenfor angivet frist. Hvis routeren ikke returneres inden for angivet frist, har JETNET ret til at opkræve erstatningspris. 

8.5. Hvis du får ombyttet din router, og ikke returnere den gamle router inden for angivet frist, har JETNET ret til at opkræve dig gebyr for ikke-returneret udstyr.


9. Driftsopdateringer og udbedring af fejl

9.1. Såfremt du konstaterer fejl på vores bredbånd, kan du kontakte kundeservice med henblik på fejlsøgning og udbedring.

9.2. Det kan i den forbindelse blive nødvendigt med lokal fejlretning hos dig, der udføres af vores teknikere.

9.3. Såfremt et teknikerbesøg er nødvendigt, vil vi kontakte dig for at aftale et tidspunkt. Det er vigtigt, at du er hjemme på det pågældende tidspunkt, så vi ikke går forgæves. Såfremt du har brug for at ændre det aftalte tidspunkt, skal du aflyse overfor kundeservice med mindst 2 arbejdsdages varsel. Er din installation via EWII Fiber, Nord Energi eller Norlys (Eniig/SE), skal JETNET dog have besked minimum 6 arbejdsdage før det planlagte teknikerbesøg. Ved Onefiber skal du kontakte dem på telefon: 77 30 30 16. Hvis du ikke når at aflyse til tiden, forbeholder JETNET sig ret til at fakturere for et forgæves teknikerbesøg efter den til enhver tid gældende prisliste som findes på https://jetnet.dk/prisoversigt/.

9.4. Hvis teknikeren under fejlsøgningen konstaterer, at en fejl er forårsaget af udstyr, der ikke er leveret af JETNET, fejlen er i din installation, eller at fejlen ikke kan findes, forbeholder JETNET sig ret til at fakturere dig for omkostninger til fejlsøgning og udbedring af fejl relateret hertil. Dette er også gældende, såfremt du får udført ekstra arbejde på egen installation. Hvis JETNET under fejlsøgningen konstaterer, at en fejl er forårsaget af udstyr, der ikke er leveret af JETNET, og som giver forstyrrelser eller ulemper for driften af JETNET’s netværk, har du pligt til straks at afhjælpe disse fejl. Eventuelle udgifter i denne forbindelse afholdes af dig. Gældende satser findes på https://jetnet.dk/prisoversigt/. Såfremt at teknikerbesøget er på egen regning, vil det blive faktureret til den næstkommende første i måneden. 

9.5. JETNET har til enhver tid ret til at foretage ændringer, som er nødvendige for at sikre en tilfredsstillende drift af – og trafik på – JETNET’s netværk, herunder foranstaltninger for at afværge sikkerheds- eller integritetsmæssige hændelser eller trusler og sårbarheder, såsom ændring af IP-adresser, installationer, mv.

9.6. JETNET kan i særlige tilfælde give kompensation, herunder forholdsmæssig tilbagebetaling i tilfælde af mangler ved tjenesten. Kompensationen kan aldrig overstige den månedlige ydelse.


10. Flytning

10.1. Hvis du flytter til ny adresse og vi kan levere på din nye adresse, fortsætter den eksisterende bindingsperiode. Dette vil også gælde, selvom JETNET ikke kan levere bredbånd på den nye adresse.

10.2. Ved flytning af dit bredbånd opkræves du et flytte-/oprettelsesgebyr i henhold til gældende prisliste, som findes på https://jetnet.dk/prisoversigt/.


11. Priser

11.1. Gældende priser vil fremgå af https://jetnet.dk/prisoversigt/.

11.2. Den aftalte pris fremgår af ordrebekræftelsen og på ”Mit Jetnet” på jetnet.dk.

11.3. JETNET kan løbende ændre sine priser. Alle prisændringer varsles mindst 30 dage, før de træder i kraft.

11.4. Ved prisstigninger kan du opsige din Aftale med virkning fra den dag, hvor prisændringen træder i kraft. Dette gælder også inden eventuel bindingsperiodes udløb. Eventuelle forudbetalinger vil da blive refunderet forholdsmæssigt.


12. Fakturering og betalingsbetingelser

12.1. Du betaler din regning med automatisk kortbetaling eller MobilePay. Det fremgår på www.jetnet.dk, hvilke typer af betalingskort, der kan benyttes til betaling af dit abonnement hos JETNET.

12.2. Det er dit ansvar, at der til enhver tid er registreret et gyldigt betalingskort eller MobilePay-konto hos JETNET, samt at der er dækning herpå.

12.3. Betalinger sker herefter kvartalsvis forud d. 1. dag i hvert kvartal. Du vil således blive opkrævet kvartalsvis ved abonnementsbetaling hhv. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Eksempelvis dækker betalingen pr. 1. april for perioden 1. april til og med 30. juni.

12.4. Såfremt du betaler for sent, fremsender JETNET en rykker for den manglende betaling.

12.5. Hvis du ikke betaler i overensstemmelse med rykkeren, fremsendes endnu en rykker med et inkassovarsel.

12.6. JETNET kan lade tredjemand varetage inddrivelsen af det skyldige beløb.

12.7. Ved forsinket betaling kan JETNET opkræve morarenter og andre gebyrer i overensstemmelse med gældende ret.

12.8. Ved forsinket betaling har JETNET ret til at lukke din forbindelse, indtil det skyldige beløb er betalt, og betinge åbning af fuld betaling af restancen. Ved åbning opkræves endvidere et genåbningsgebyr.

12.9. Din manglende betaling anses ikke som en opsigelse af Aftalen, men som din væsentlige misligholdelse af Aftalen. Sådan misligholdelse giver JETNET mulighed for at ophæve aftalen, samt opkræve eventuel restbinding.

12.10. JETNET har mulighed for at kreditvurdere dig, herunder ved at indhente oplysninger om dig fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller offentligt tilgængelige registre.

12.11. JETNET har mulighed for at kreditvurdere dig på baggrund af din betalingshistorik hos brands eget af FASTSPEED, og har til enhver tid ret til at lukke forbindelsen, spærre den, eller afvise en oprettelse.


13. Kortbetaling og MobilePay

13.1. Ved kortbetaling og MobilePay bliver du ved modtagelse af ordrebekræftelsen oplyst omkring din første opkrævning. Denne betaling vil dække for abonnement fra og med aktiveringsdato, inklusive den resterende del af det igangværende kvartal. Første betaling kan ligeledes omfatte eventuelle éngangsbetalinger relateret til oprettelsen af JETNET bredbånd.

13.2. Ved kortbetaling og MobilePay gælder den første betaling som forudbetaling for perioden fra aktiveringsdato og resten af det igangværende kvartal.


14. Kommunikation

14.1. Kommunikation mellem dig og JETNET foregår via e-mail og sms, og du skal derfor sikre dig at oplysningerne du har opgivet altid, er opdateret. Du skal opdatere dine kontaktoplysninger på www.jetnet.dk ved skift af e-mailadresse og/eller mobilnummer.


15. Persondata

15.1. JETNET, en del af FASTSPEED A/S (CVR-nummer 39976625, e-mail hej@jetnet.dk) er data-ansvarlig for de personoplysninger, der indsamles om dig og behandles i medfør af denne aftale.

15.2. JETNET’s persondatapolitik samt hvilke oplysninger, vi behandler om dig, kan du altid finde og læse på https://www.jetnet.dk/cookie-og-privatlivspolitik/.

15.3. JETNET forbeholder sig retten til at ændre selskabets persondatapolitik ved at opdatere vores privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil du blive adviseret direkte, eksempelvis pr. e-mail.


16. Overdragelse

16.1.  Hvis du ønsker at overdrage din forbindelse til 3. part, vil eventuelt bindingsperiode følge med ved den nye kontrakt. Du kan til enhver tid overdrage din forbindelse til 3. part på adressen, såfremt denne kan leve op til alle gældende vilkår. Gør 3. part ikke dette, kan JETNET afvise overdragelsen. Såfremt overdragelsen godkendes af JETNET, har man ikke ret til aktuelle kampagnetilbud.


17. Erstatningsansvar

17.1. Både du og JETNET er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler.

17.2. Hverken du eller JETNET er ansvarlige for indirekte tab.

17.3. Indirekte tab omfatter, men er ikke begrænset til, tab for afbrydelse af indhold som følge af forstyrrelser eller afbrydelser af tjenester, tab af data, avancetab, tab af goodwill, tab af profit mv.

17.4. JETNET er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab af data eller økonomiske tab forsaget af download af virus eller andre skadelige programmer, samt tilslutning af fremmed udstyr som medfører skader på net eller installationer.

17.5. Du skal skadesløsholde JETNET for skader på eller bortkomst af JETNET’s udstyr, der er installeret hos dig.

17.6. Du skal endvidere skadesløsholde JETNET for tredjeparts krav, der relaterer til dit netværk, handlinger eller andre af dine forhold under denne aftale.

17.7. JETNET er ikke forpligtet til at yde erstatning, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for JETNET’s kontrol, herunder men ikke begrænset til strømafbrydelse, ildebrand, krig, strejke, lynnedslag, lockout, strømafbrydelse, frost og oversvømmelser, herunder også lockout og strejke bland JETNET’s egne medarbejdere eller underleverandører.


18. Klagebehandling

18.1. Du kan til enhver tid klage skriftligt til JETNET. Klagen skal enten sendes pr. e-mail til hej@jetnet.dk eller pr. post til JETNET, Bygmestervej 10, 2. tv, 2400 København NV.

18.2. JETNET vil besvare din klage inden 30 dage fra modtagelsen. JETNET’s afgørelse kan indklages til Teleankenævnet, Axeltorv 6, 3.th, 1609 København K.


19. Lovvalg og værneting

19.1. Denne aftale er undergivet dansk ret og de danske domstole ved dit hjemting.